UNDERVISNING OG TEMADAGE

Undervisning handler om at lære noget specifikt for at skabe forandring. Det er min ambition.

Derfor arbejder jeg i høj grad med processer, dilemmaer, refleksion og eftertanke. Mit udgangspunkt er, at emner, arbejdssituationer og relationer altid kan anskues fra flere sider – det væsentlige er at få øje på, hvilket perspektiv og hvilken bagage man handler fra og med.

Både undervisning og temadage veksler mellem faglige oplæg, øvelser og diskussion, hvor praktisk og teoretisk viden bliver sat i spil i forhold til jeres konkrete hverdag. Min opgave er at skubbe læringen frem ved hjælp af både spørgsmål, svar og tid til refleksion.

Alle forløb skræddersys til de behov, I har. Jeg trækker på min brede baggrund som journalist, coach og BA i pædagogik: researcher grundigt på jeres udgangspunkt, lytter til både det sagte og usagte, stiller udfordrende spørgsmål undervejs og vælger mine virkemidler efter de læringsmål, I har.

MIN BAGGRUND

Jeg har en uddannelse som proceskonsulent hos erhvervspsykolog Gitte Haslebo, er ICC-certificeret coach, har taget kurser i teamcoaching og er bachelor i pædagogik fra Københavns Universitet. Derudover har jeg været leder i 7 år og har mere end 15 års erhvervserfaring inden for det offentlige på det sociale og pædagogiske område.

Der er mulighed for at trække på mit netværk af professionelle konsulenter og undervisere.

 

EKSEMPLER PÅ OPGAVER

– AMU-kurser i pædagogiske emner: forældresamarbejde, inkluderende læringsmiljøer, observation, læring, feedback, børns kompetenceudvikling, planlægning af pædagogiske aktiviteter m.m.
– Ordstyrer: debat om pæd. koncepter
– Dilemmaspil: tværfagligt samarbejde, etik & moral på jobbet, pressehåndtering, m.m.
– Udvikling af stress-politik
– Udvikling af faglige kvalitetsstandarder
– Temadag om storytelling
– Undervisning i journalistik
– Undervisning i personlig branding
– Undervisning i web og strategi
– Skrivekursus for pædagoger og TR’ere

PRIS

1 dag: 12.000 kroner eksklusiv moms

½ dag: 9.000 kroner eksklusiv moms

under 2 timer: 3.000 kroner eksklusiv moms

Transport i Hovedstadsområdet er uden afregning. Øvrig transport faktureres med 250 kroner eksklusiv moms pr. time. Dertil statens takst for kørsel 3,53- pr. km og betaling af evt. broafgift.