COACHING

Grundantagelsen i coaching er, at du som regel selv har svaret på, hvordan du skaber forandring, udvikling eller træffer nye valg. Lige nu er du bare i tvivl, fordi dine blinde vinkler skygger for svarene.

I en struktureret samtale med mig får du tid og fokus til at undersøge og afklare dine tanker. Mit bidrag er en faglig sikkerhed i at stille åbne og udfordrende spørgsmål, så du bliver klar over, hvad du vil, og hvad der kan ændre din handlemåde.

Når du forstår dine problemstillinger på en ny måde, baner det vej for, at du kan tænke og handle anderledes. Den egentlige forandring sker derfor typisk imellem samtalerne, når du omsætter ny indsigt til praksis. Det kræver, at du er villig til at gå nye veje, du selv definerer.

Jeg coacher også grupper, som for eksempel vil styrke samarbejdet, håndtere konflikter eller skabe ny struktur i opgaverne. Undervejs må vi meget gerne grine – helst af os selv!

MIN BAGGRUND

Jeg coacher en bred vifte af personer som eksempelvis pædagoger, ledere, studerende, journalister, kunstnere og akademikere. Jeg har desuden været tilknyttet DR i flere år som coach for studieværter på radio og tv.

Coach er en ubeskyttet titel, men min uddannelse har en international certificering, der følger organisationen ICCs standarder og etiske spilleregler. Mit coacharbejde trækker desuden på teoretisk viden om udvikling og læring, og jeg har taget kurser i bl.a. team-coaching og coaching med en narrativ tilgang.

Læs evt. mere om min ICC-baserede coachuddannelse

COACHING OM F.EKS.

– Vælge ny vej i arbejdslivet
– Håndtere stress eller samarbejdsproblemer
– Finde arbejdsglæde
– Få balance mellem job og privatliv
– Få større gennemslagskraft
– Finde sig til rette i lederrollen
– Håndtere svære ledelsesopgaver
– Træffe eksistentielle valg

PRIS

5 samtaler (privat): 6000 kroner ekskl. moms

5 samtaler (arb.giver): 7500 kroner ekskl. moms

1 teamcoaching: 2500 kroner ekskl. moms

 

Coachsamtaler varer 1-1½ time hos mig.
Teamcoaching varer 2-2½ time hos jer.

Transport i Hovedstadsområdet er uden afregning. Øvrig transport faktureres med 250 kroner eksklusiv moms pr. time. Dertil statens takst for kørsel 3,53- pr. km og betaling af evt. broafgift.