UNDERVISNING & TEMADAGE

Undervisning handler om at lære noget specifikt for at skabe udvikling og forandring. Det er min ambition.

Derfor arbejder jeg i høj grad med processer, dilemmaer, refleksion og eftertanke. Mit udgangspunkt er, at emner, arbejdssituationer og relationer altid kan anskues fra flere sider – det væsentlige er at få øje på, hvilket perspektiv og hvilken bagage man handler fra og med.

Både undervisning og temadage veksler mellem faglige oplæg, øvelser og diskussion, hvor praktisk og teoretisk viden sættes i spil i forhold til jeres konkrete hverdag. Undervejs udfordrer jeg med spørgsmål, giver svar og tid til refleksion.

Alle forløb skræddersys til jeres behov. Jeg trækker på min brede faglighed som journalist, coach og BA i pædagogik. Det betyder, at jeg researcher grundigt på jeres udgangspunkt, lytter til både det sagte og usagte, spørger undrende og vælger mine virkemidler efter de læringsmål, I har.

dots_ah_w4TIDLIGERE OPGAVER

AMU-kurser i emner som bl.a. styrket pædagogisk læreplan, inkluderende læringsmiljøer, udviklingspsykologi, pædagogisk observation, børns kompetenceudvikling, planlægning af pædagogiske aktiviteter, forældre-samarbejde, konflikthåndtering, dokumentation og handleplaner, feedback, refleksion

IGU-forløb for flygtninge med praktik i dagtilbud og på SOSU-området

Undervisning i bl.a. kulturjournalistik, mediebevidsthed, personlig branding af scenekunstnere

Temadag om bl.a. storytelling, pressehåndtering, tværfagligt samarbejde, kommunikation, skrivekursus for TR’er, udvikling af stress-politik, udvikling af faglige kvalitetsstandarder

Dilemmaspil om bl.a. etik og moral på jobbet, familierådgivning, pressehåndtering

Ordstyrer på debatter om pædagogiske koncepter, minimumsnormeringer

dots_ah_w4PRIS OG PRAKTISK

1 dag: 12.000 kroner eksklusiv moms

½ dag: 9.000 kroner eksklusiv moms

under 2 timer: 3.000 kroner eksklusiv moms

Prisen inkluderer et afklaringsmøde af 1½ times varighed. Derudover koster hver mødetime 500 kroner eksklusiv moms.

Transport op til 50 km er uden beregning. Øvrig transport faktureres med statens takst for kørsel på 3, 52 kroner pr. km og betaling af evt. broafgift.